4, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

04-02-2024.Daily message from mannava satyam ..శిరిడి రాత్రి హారతి... ఆతా స్వామి సుఖే నిద్ర...

 
 
04/02/2024...Daily message from mannava satyam...శిరిడీ .. ఘాన శ్యామ సుందరా ....

 
 

 

ఈ సమాజములో ఎవరూ...ఆహారము....వస్త్రము...లేక బాధ పడవలసిన అవసరమే ఉండదు...ఈ ప్రపంచం లో ఎవరూ ఆహారము వస్త్రము లేక బాధపడాల్సిన అవసరమే ఉండదు సాయి బాబా చరిత్ర ..చిన్న పుస్తకము ... నిత్యపారాయణ పుస్తకము ...

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి