22, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

21, ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారం

0043 :: దత్త ప్రభూ.. నీ ప్రక్కనున్న యువతి ..యోగము లో నువ్వు సాధించిన యోగ...:::ఇది ఏమిటి....సరస్సు లోకి వెళ్ళిన దత్త స్వామీ....ఇలా భ్రష్టు పట్టి వచ్చదేమిటి....ఈ యన మనను ఏమి ఉద్ధరిస్తాడు.... Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. :: for Mannava Satyam Books ..81 21 22 57 19 ::

0043 :: దత్త ప్రభూ.. నీ ప్రక్కనున్న యువతి ..యోగము లో నువ్వు సాధించిన యోగ...:::ఇది ఏమిటి....సరస్సు లోకి వెళ్ళిన దత్త స్వామీ....ఇలా భ్రష్టు పట్టి వచ్చదేమిటి....ఈ యన మనను ఏమి ఉద్ధరిస్తాడు.... Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. :: for Mannava Satyam Books ..81 21 22 57 19 ::

21/02/2024..Daily mmessage from mannva satyam..am...ఉదయమే బాబా ను చూస్తే.....పరమానందం.. Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. :: for Mannava Satyam Books ..81 21 22 57 19 ::

19, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

0042 :: శ్రీ దత్త చరిత్ర...అమ్మ అన్నం పెట్టు అని అడిగిన వారు పుత్రులు అవ...అమ్మా ! అన్నం పెట్టు అని అడిగినవారు .. పుత్రులే అవుతారు .. సతి ఆనసూయ మాత ... Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19 ..

19/02/2024..Daily message from mannava satyam....am..అలంకార హారతి.... Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19 ..

0041 :: సీతమ్మవారు చెప్పిన నేతి నేతి సిద్ధాంతం...వార్తాలాపము.... శ్రీ సాయి మాస్టర్ మెచ్చిన గ్రంధము : ::Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.:: ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam : ::for books :: 81 21 22 57 19 ..

18, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

00040 :: ఆది అంతము లేని సత్ చిత్ ఆనంద......ఆ దంపతుల పుత్రుడు...మన శ్రీ ద...----దేవహూతి..కర్దమ ప్రజాపతి దంపతుల పుత్రిక ...అనసూయ... Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19 ..

18/02/2024..Daily message from mannava satyam....am.శుభోయం..శిరిడీ... Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19 ..

0039:: పాడనా నా హృదయ వీణ పై....Jillellamudi Amma paata..Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. పాడనా నా హృదయ వీణ పై....Jillellamudi Amma paata..

17, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

0038:: అమ్మ ..నేవు నా తల్లివి.....నేను నీ బిడ్డను...నీ మేలు కోరి నేను చె...శ్రీ సాయి సచ్చరిత్ర..అధ్యాయము...19..(మణి అమ్మ) Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ::SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19 ..

00037:: తరియింపగ వేదేదను.....శరణాన్నచో రక్షించే సాయి హస్తము Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19 ..

17/02/2024..Daily message from mannava satyam....లేవండి లేవండి...సకల జనులు లేవండి.... Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19 ..

0036::: ఊదీ యోంకి గొనియా ..లాయోజి లాయోజీ....శ్రీ సాయి పాడిన ఊదీ పాట Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19

16, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

0036 :: సర్వ సాధకుల పరమ లక్ష్య మౌ..పదము చేరగా....సర్వ సాధకుల పరమ లక్ష్యమో ..పదము కడుగగా Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19 ..

(slv8) నిద్ర లేవగానే..ఇలా....Manava Satyam - సాయిలోకం వీడియోలు....ఇలా నిద్ర లోకి జారుకుంటే...నిద్ర లేవగానే ఇలా చేస్తే... Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19 ..

16/02/2024..Daily message form mannava satyam....సకల జనా టింగ్..టింగ్... Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19 ..

0035:::ఎంత మంచి దానవో అమ్మా.....జిల్లెళ్ళమూడి అమ్మ ... అనుభవసారము Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam : 81 21 22 57 19 ..

15, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

00034 :: సాయి సచ్చరిత్ర 18 అధ్యాయము..గురు చరిత్ర మరొక్క పారాయణ..... సాయి.. ఆ వృద్ధురాలికి ఉపదేశమివ్వు ... Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19 ..

0033 :: హాయినిచ్చి సేద తీర్చు...కల్పవృక్ష నీడలో....ఆసనం సమర్పయామి.... Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam : 81 21 22 57 19 ..

0032 :: శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి చరిత్ర..5.. మునీంద్రులారా ! మీ నిష్ఠ కు నేను .. నేను సంతోషించాను.. Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam :: 81 21 22 57 19 ..

15/02/2024...Daily message from mannava satyam.....am..ఉదయమే సాయి దర్శనము .. సమాజ సేవ... Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam

14, ఫిబ్రవరి 2024, బుధవారం

(slv187) 03-11-2020.. Daily Message from Mannava Satyam:: ఆశ్చర్యం. బాబా నాకు చూపిన వింత విరాగి.. అరెరే! వైరాగ్యం అంటే ఇదా!! Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam

(slv187) 03-11-2020.. Daily Message from Mannava Satyam:: ఆశ్చర్యం. బాబా నాకు చూపిన వింత విరాగి.. అరెరే! వైరాగ్యం అంటే ఇదా!! Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam

14/02/2024... Daily message from mannava satyam.....noon... పరమ పితా.. పరమ పితా Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel. ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam

14 February 2024 ఈ దత్తాత్రేయ సుప్రభాతం చాలా చాలా బాగుంటుంది.....ఈ దత్తాత్రేయ సుప్రభాతం చాలా చాలా బాగుంటుంది..... Link : https://youtu.be/LIJq3pB6djE :::SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

13, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

13/02/2024...Daily message from mannava satyam--శుభోదయం... :::SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

(slv166) (2) Satsangamu - 23-10-2005 :: by Sri Mannava Satyam పూజ్య సాయి మాస్టర్ భరద్వాజ గారి నైమిషారణ్య కఠిన సాధన... :::SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారు తెచ్చిన నాలుగు మూలికలు....శ్రీ ఆంజనేయస్వామి వారు, సంజీవని తో పాటు ...తెచ్చిన మరో మూడు ..మూలికలు ఇవే... :::SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

12, ఫిబ్రవరి 2024, సోమవారం

0031 :: అంతా నిండిన సాయిని... అంతా నిండిన సాయిని .... ఆహ్వానిస్తున్నాను.. :::SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

12/02/2024..Daily message from mannava satyam...am....:::SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

(slv-165) (1)Satsangamu - 16/10/2005 - by mannava satyamఆధ్యాత్మికత లో మహిమలు అని చెప్పబడే వాటికి ... ఏ ప్రాధాన్యత లేదు ;;SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

0030:: గురు దేవులు ఆ శంకరులు...గురుదేవులే ఆ శంకరులు SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

(20) (slv184) 07/05/2006--SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

11/02/2024...Daily message from mannava satyam..pm.. ఆరతి జ్ఞాన రాజా.... SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

10, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

10/02/2024....Daily message from mannava satyam pmSAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

0027 :: మనసిచ్చి ..మాట్లాడితే... 0027 :: మనసిచ్చి ..మాట్లాడితే... SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

0027 :: మనసిచ్చి ..మాట్లాడితే... 0027 :: మనసిచ్చి ..మాట్లాడితే... SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

0026 :: నీ సంకల్పం....సిద్ధిస్తుంది.....0026 :: నీ సంకల్పం....సిద్ధిస్తుంది..... SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

0025 :: ఒకానొకప్పుడు..నైమిశారణ్య..మునులు..... 0025 :: ఒకానొకప్పుడు..నైమిశారణ్య..మునులు..... SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

10/02/2024..Daily message from mannava satyam am 10/02/2024..Daily message from mannava satyam am SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

9, ఫిబ్రవరి 2024, శుక్రవారం

0023:: 09/02/1963...' ఎక్కిరాల భరద్వాజ: సాయి మాస్టర్ గా అవతరించిన రోజు....Feb.9..సాయి మాస్టర్ సాంప్రదాయం అవతరించిన రోజు...

25వ అఖిల భారత సాయి మాస్టర్ భక్త సమ్మేళనం, సూళ్లూరుపేట. 09.02.2024

పూజ్య గురుదేవులు శ్రీ ఎక్కిరాల భరద్వాజ మాస్టరుగారి బ్రహ్మానుభూతి పర్వదిన...SRI SAI MASTER FESTIVAL FEB.9..

8, ఫిబ్రవరి 2024, గురువారం

0022:: పుజాం సమర్పయామి...

0020:: ఒక అన్వేషకుడి మొదటి అడుగు...SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

08/02/2024...Daily message from mannava satyam..am...08/02/2024 : Ghana shyama sundara.... SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

 

 


 

07/02/2024...,Daily message from mannava satyam....nt... శుభ రాత్రి SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel.

6, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

(19)(slv183) 30/04/2006 - satsangamu by sri mannava satyam

06/02/2024..Daily message from mannava satyam....pm. 06/02/2024..Daily message from mannava satyam....pm. **SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel..

 
 

 

0017:::సాయి మన ముందు ప్రత్యక్షమై తే....పూజ్య శ్రీ భరద్వాజ మాస్టర్ పరిచయ మయ్యాక ..... **SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel..

 
 

 

0015:: శిరిడీ ఉదయ హారతి కి ముందు...వీనుల విందైన సంగీతం..... 0015:: శిరిడీ ఉదయ హారతి కి ముందు...వీనుల విందైన సంగీతం..... **SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel..

 

 

06/02/2024..Daily message from mannava satyam...am.. 06/02/2024..Daily message from mannava satyam...am.. **SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel..

 

 


 

0014:: శ్రీ దత్త స్వామికి ఐదు ఉపచారాలతో మానస పూజ...0014:: శ్రీ దత్త స్వామికి ఐదు ఉపచారాలతో మానస పూజ... **SAI BABA CHARITRA POCKET BOOK by mannava satyam Please SUBSCRIBE to sailokam videos channel..

 

 


 

4, ఫిబ్రవరి 2024, ఆదివారం

04-02-2024.Daily message from mannava satyam ..శిరిడి రాత్రి హారతి... ఆతా స్వామి సుఖే నిద్ర...

 
 
04/02/2024...Daily message from mannava satyam...శిరిడీ .. ఘాన శ్యామ సుందరా ....

 
 

 

ఈ సమాజములో ఎవరూ...ఆహారము....వస్త్రము...లేక బాధ పడవలసిన అవసరమే ఉండదు...ఈ ప్రపంచం లో ఎవరూ ఆహారము వస్త్రము లేక బాధపడాల్సిన అవసరమే ఉండదు సాయి బాబా చరిత్ర ..చిన్న పుస్తకము ... నిత్యపారాయణ పుస్తకము ...

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి