4, జూన్ 2022, శనివారం

(11) (slv177)) 26/02/2006 :: satsangamu by mannava satyam

om sai master : from : mannava satyam.

మా సోదరి దివ్యజనని మాకు చెప్పిన మొదటి శిరిడీ దర్శన అనుభవము..

ఏప్రిల్ 9 తేదీ నుండి ఏప్రిల్ 14 తేదీ వరకు మనకు ఎంతో ముఖ్యమైన రోజులు.

ఫిబ్రవరి 9 తేదీ నుండి ఏప్రిల్ 14 తేదీ వరకు సాయి మాస్టర్దీక్షలు...

ఏప్రిల్ 9 వ తేదీ నుండి ఏప్రిల్ 14 తేదీ వరకు సాయి మాస్టర్ భక్తుల ప్రత్యేక సత్సంగ సమావేశములు...04/06/2022.. daily message from mannava Satyam....


శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి చరిత్ర (చిన్న పుస్తకము)) :: రచన : శ్రీ మన్నవ సత్యం


అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి