1, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

01/12/2022... daily message from mannava Satyam...am

మిత్రులారా! 81 21 22 57 19 నెంబర్ కి whatsapp ఆర్ sms  మీ address పంపితే బహుమతిగాశ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారి చరిత్ర పుస్తకము పంపుతానుమిత్రులారా ! శ్రీ గురు చరిత్ర అంటే గాణుగాపూర్ నివాసి శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామివారి కలియుగ రెండవ అవతారమైన శ్రీగురుడు అని పిలువబడే శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారి చరిత్ర... శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి చరిత్ర అంటే  పురాణాలలో నిక్షిప్తమై ఉన్న మహా మహిమాన్వితమైన   సహ్యాద్రి నివాసి ఆది గురువు శ్రీ దత్త స్వామి చరిత్ర... ప్రముఖ దత్తవతారాలైన శ్రీ పాద శ్రీవల్లభ స్వామి వారు, శ్రీ నృసింహ సరస్వతి శ్రీ గురు స్వామి వారు, శ్రీ మానిక ప్రభువుల వారు, శ్రీ అక్కల్కోట స్వామి వారు, శ్రీ శిరిడీ సాయి బాబా వారు....వీరి అందరి చరిత్రలు మనము ఎంతో కాలముగా పారాయణ చేస్తూ ఉన్నాము....అసలు వీరి అందరికీ మూల పురుషుడు శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారు . అత్యంత పవిత్రమైన మహా మహిమాన్వితము అయిన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారి చరిత్ర్ పుస్తకము ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చింది.

శ్రీపాద శ్రీవల్లభ స్వామి, శ్రీ గురుడు, శ్రీ మాణిక్య ప్రభు, శ్రీ  అక్కలకోట స్వామి, శ్రీ శిరిడీ సాయి బాబా పారాయణ పుస్తకాలు చదివే భక్తులు అందరూ వారికి మూలపురుషుడు ఐనా శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారి చరిత్రను తప్పక చదవండి....81 21 22 5719 కి whatsapp లేక sms లో మీ అడ్రెస్ పంపితే పుస్తకము బహుమతిగా పంపుతాను.. 

 


16, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం

Sri Dattatreya Swamy vari Charitra : by Mannava Satyam

 


 

శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి చరిత్ర పుస్తకము కావలసిన వారు మీ చిరునామా ఫోన్ నెంబర్ మెసేజ్ పంప ప్రార్ధన.

నా whatsapp :: please don’t call :message only :: 81 21 22 57 19 --- దయచేసి పేజి క్రింద coments లో మీ చిరునామా పెట్టకండి. మేము చూడకుండా ఉండే అవకాశము ఉన్నది. 

e-mail: gmsgodman@gmail.com                   

From: mannava satyam

“శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి చరిత్ర” అంటే పురాణాలలో వివరించబడిన మహా మహిమాన్వితమైన దివ్యచరిత్ర. శ్రీగురు చరిత్ర మాత్రమే కాదు...దత్త భక్తుల వద్ద తప్పక ఉండవలసిన పుస్తకము...దత్త భక్తులు ఆదరించండి...ఈ క్రింది వాక్యాలు ఓపికతో చదవమని ప్రార్ధన.....  ఓం సాయి మాస్టర్

మిత్రులారా! దత్త బంధువులారా! ప్రేమపూర్వక నమస్కారములు. ఒక ముఖ్యమైన విషయము మీ దృష్టికి తేవాలని ఇలా మీకు వ్రాస్తున్నాను. ఆది గురువు యోగనాధుడు స్మృతిమాత్ర ప్రసన్నుడు అయిన శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి సర్వ జీవులను పరిపూర్ణముగా ఉద్ధరించడానికి అవతరించి మనమీద కరుణతో మానవాళికి తనకు తాను దత్తుడై, జన్మించిన ప్రతి జీవి పరిపూర్ణముగా ఉద్దరింపబడే దాకా తాను వివిధ రూపాలలో అవతారిస్తూ మన మధ్యనే ఉంటూ మనను అనుగ్రహిస్తు ఉంటారని, దత్తవతారము నకు అవతార సమాప్తి లేదని మహనీయులందరూ చెప్పారు.శ్రీ దత్త ప్రభువు అవతరించి కలియుగములో మొదటి దత్తవతారముగా శ్రీ శ్రీపాద శ్రీవల్లభ స్వామిగాను, రెండవ సారి శ్రీ గాణుగాపుర శ్రీగురు శ్రీ నృసింహ సరస్వతి స్వామి వారు గానూ, మూడవ అవతారముగా శ్రీ మాణిక్య ప్రభు మహారాజ్ గానూ, నాలుగవ అవతారముగా స్వామి సమర్ధ అక్కలకోట స్వామి గానూ, ఐదవ అవతరముగా శిరిడీ సాయి బాబా వారి గానూ అవతరించారని మహాత్ములు చెప్పారు. వీరే గాక అనేకానేక మహనీయులుగా దత్తాంశ తో జన్మించిన మహనీయులు శ్రీ వాసుదేవనంద స్వరస్వతి స్వామి శ్రీ గుళవని మహారాజ్, శ్రీ నిసర్గ దత్త మహారాజ్, శ్రీ ఖేడ్గం నారాయణ్ మహారాజ్, ధునివాలా దాదా వారు, శ్రీ గజానన మహారాజ్ వారు, శ్రీధర స్వామి మొదలైన అనేకానేక దత్తాంశ తో అవతరించిన మహనీయులు ఉన్నారు. వీరి అందరికీ వారి వారి మూల క్షేత్రములేగాక భక్తులు నిర్మించుకున్న మఠాలు ఆశ్రమాలు దేవాలయాలు లెక్కకు మించి ఉన్నాయి. తెలుగు వారి ప్రాంతాలలో  కూడా ఎన్నో ఎన్నెనో వీరికి సంబంధించిన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రదేశాలకు వెళ్ళి భక్తులు వారిని సేవించుకుంటూ ఫలితాలు పొందుతూ ఉన్నారు.

మిత్రులారా! ముఖ్యముగా చెప్పుతున్నది ఏమిటి అంటే.. ఈ క్షేత్రాలు అన్నిటిలోనూ ఆ ఆ ప్రాంగణములలో శ్రీ దత్త ప్రభువు కొలువై ఉంటారు. ఒక చిన్న దత్తమందిరము ఉండనే  ఉంటుంది. శ్రీ శిరిడీ సాయి మందిరాలలో కూడా తప్పనిసరిగా శ్రీ దత్త మందిరము కూడా ఉంటుంది.

ఇలా ప్రతి చోట శ్రీ దత్త ప్రభువు కొలువై ఉన్నప్పటికి దత్త జయంతి, గురు పూర్ణిమ ముఖ్యమైన దత్త స్వామి పండుగలలో  శ్రీ గురు చరిత్రవిశేషముగా పారాయణ చేస్తూ ఉంటారు. అంతే  కాదు దత్త స్వామిని అందరూ ఆరాధిస్తారు. పూజిస్తారు. ఉపాసిస్తారు. మిత్రులారా! శ్రీగురు చరిత్ర మాత్రమే కాకుండా, శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారి కి చాలా చాలా మహిమాన్వితమైన చరిత్ర ఉంది. పురాణాలలో అక్కడక్కడ నిక్షిప్తమై ఉన్న శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారి చరిత్రను తెలుగు ప్రజలకు అందించాలని మహనీయులు ఎందరో విశేషముగా కృషి చేశారు.

మిత్రులారా! సాయి మాస్టర్ భక్తుడ నైన నేను శ్రీగురు చరిత్ర శ్రీ సాయి చరిత్ర ఎన్నో దశాబ్దాలుగా పారాయణ చేస్తూ ఉన్నప్పుడూ, శ్రీ సాయి పరిపూర్ణ దత్తవతారము అని పూజ్య మాస్టర్ గారు అనేక పర్యాయాలు ప్రకటించినందువల్ల, సాయి చరిత్ర, శ్రీగురు చరిత్ర  చదివిన  ప్రతి సారి శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారి చరిత్ర కూడా అందరమూ పారాయణ చేసుకుంటే ఇంకా ఎంతో దత్తానుగ్రహము కలుగుతుంది అని, ఎలాగైనా శ్రీ దత్త స్వామి వారి చరిత్రను అందరికీ అందించాలని అందుకు అనుగ్రహించమని సంకల్పము చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని.  ఇప్పటికీ శ్రీ దత్త స్వామి అనుగ్రహ ఆశీస్సుల వల్ల శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి చరిత్ర పుస్తకాన్ని రచించి ప్రచురించ గలిగాను. శ్రీ దత్త భక్తులు అందరూ ఈ పుస్తకమును ఆదరించి శ్రీ గురు చరిత్ర తో పాటుగా ఈ శ్రీ దత్తాత్రేయ స్వామి వారి దివ్య చరిత్ర కూడా పారాయణలు చేసుకుని దత్తానుగ్రహము మరింతగా పొందాలని ఉద్దేశ్యముతో మీకు ఇదంతా విన్నవించుకుంటున్నాను. ముఖ్యముగా తెలుగు వారు ఉన్న ప్రాంతాలలో,  దత్త మూర్తి ఉన్న ప్రతి దేవాలయ ప్రాంగణములోను, దత్త స్వామి చిత్రపటము ఉన్న ప్రతి గృహములోను ఈ పుస్తకము పారాయణ జరగాలని  ప్రార్ధిస్తూ ఉన్నాను . మీ సహకారము కోరుతున్నాను.  నేను ప్రచురించిన ఈ శ్రీ దత్త త్రేయ స్వామి వారి  చరిత్రను ఆదరించండి. దత్త స్వరూపులైన మీరు నన్ను అనుగ్రహించి ఆశీర్వదించండి. అని ప్రార్ధిస్తూ ఉన్నాను.

                       

నా whatsapp for message only please don’t call :          

81 21 22 57 19                                                     e-mail: gmsgodman@gmail.com        

 

సాయి మాస్టర్ దివ్యస్మరణలో ... మన్నవ సత్యం     

 

                                       

 

 

                                                                                          

16/09/2022..daily message from mannava Satyam

28, ఆగస్టు 2022, ఆదివారం

(21) (slv184) 14/05/2006 .. satsangamu by pujya sri mannava satyam

(20) (slv184)..07/05/2006...
https://youtu.be/dmH0-JUxqzM
(19) (slv183) 30/04/2006..satsangamu 
https://youtu.be/uXysZErADR4
(18) (slv182) 23/04/2006…satsangamu 
https://youtu.be/NNflNblpME4
(17) ) (slv181)16/04/2006
https://youtu.be/bxXw6JQc3bE
(16) (slv180) 02/04/2006...Satsangamu 
https://youtu.be/UMRxwZIXLSA
(15) (slv179) 26/ 03/2006 ...satsangamu ..
https://youtu.be/OCwWH9p02CQ
(14) (slv178) 19/03/2006:: satsangamu 
https://youtu.be/p2LXrfNgCHU
(13) (slv177) 12/03/2006:: satsangamu 
https://youtu.be/Sbrb8EKVk-Q
(12)(slv176) 05/03/2006 ::  satsangamu 
https://youtu.be/ormEwWJPKs8
(11) (slv175) 26/02/2006 :: satsangamu 
https://youtu.be/4fAnoZHh17c
(10) (slv174) 12/02/2006 :: satsangamu   
https://youtu.be/jYRB6o7USv8
(09) (slv173) 22-01-2006 - satsangamu 
https://youtu.be/v4KdLWayUf0
(08) (slv172) 15-01-2006 - satsangamu 
https://youtu.be/lJT03C5YcTs
(07) (slv171) 01-01-2006 :: Satsangamu 
https://youtu.be/8rfEsal4E5U
(06) (slv170) 25/12/2005 :: Satsangamu 
https://youtu.be/4b0HvCT_8iw
(05) (slv169) 11/12/2008 - Satsangamu 
https://youtu.be/R3QR-KHwnfs
(04) (skv168) 04/12/2005 :: SATSANGAMU 
https://youtu.be/zGYu69LlYQQ
(03) (slv167) 29/10/2006 .. SATSANGAMU 
https://youtu.be/MvPpmllTLc4
(02) (slv166) 23/10/2005 . Satsangamu -  
https://youtu.be/KRJzi6e7lRw
(01)(slv-165) 16/10/2005 . Satsangamu  
https://youtu.be/_HI_6DipAZo

12, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

Sravana Purnima 12/08/2022

om sai master :: 12/08/2022...sravana purnima ..పూజ్య శ్రీ సద్గురు భరద్వాజ మాస్టర్ గారు తమ జీవిత కాలములో ... విధి విధాన పూర్వకముగా ఉపనయనము చేసి పవిత్రమైన గాయత్రి మంత్రము చెవిలో ఉపదేశించింది నాకు ఒక్కడికే ... ఆ ఉపదేశ క్షణాలు స్మరించుకుంటూ.....మన్నవ సత్యం 

సద్గురు భరద్వాజ మాస్టర్ గారు ... శ్రీ సాయి సంప్రదాయము ప్రకారముగా చెవిలో మంత్రోపదేశము ఎవరికి చేయలేదు. మంత్రోపదేశము అడిగిన వారికి ఏదో ఒక నామము వ్రాసి ఇచ్చి స్మరణ చేసుకోమని చెప్పేవారు...ఐతే వారు తమ జీవిత కాలముతో నాకు ఒక్కడికి మాత్రమే విధి పూర్వకముగా ఉపనయనము చేయించి తానే స్వయముగా నా చెవిలో గాయత్రి మంత్రము ఉపదేశించారు.. అది మాతల్లి తండ్రులు నేను కోటి జన్మలు చేసుకున్నా పుణ్య ఫలము. పూజ్య మాస్టర్ గారికి నా పై గల పరిపూర్ణ ప్రేమ అనుగ్రహము వల్ల నేను వారి చే గాయత్రి మంత్రోపదేశము నాకు లభించింది.. అందువల్ల నేను అప్పటినుండి గాయత్రి మంత్రానుష్టానము శ్రద్ధగా చేసుకుంటున్నాను...ఆ తర్వాతే సాయి నాధ దత్తపాదుకా నామము లు స్మరిస్తాను....మాస్టర్ గారు చేసిన మంత్రోపదేశ క్షణాలు ప్రతిరోజూ గుర్తుచేసుకుంటూ నమస్కరించుకుంటూ ఉంటాను...

 
24, జులై 2022, ఆదివారం

(17) (slv181) 16/04/2006 - Satsangamu by Sri Mannava Satyam

ఓం సాయి మాస్టర్ :

పూజ్య శ్రీ మన్నవ సత్యం గారిచే 16/04/2006 తేదీ  సత్సంగము..

(17) ) (slv181)16/04/2006

https://youtu.be/bxXw6JQc3bE

(16) (slv180) 02/04/2006...Satsangamu

https://youtu.be/UMRxwZIXLSA  

(15) (slv179) 26/ 03/2006 ...satsangamu ..

https://youtu.be/OCwWH9p02CQ

(14) (slv178) 19/03/2006:: satsangamu

https://youtu.be/p2LXrfNgCHU

(13) (slv177) 12/03/2006:: satsangamu

https://youtu.be/Sbrb8EKVk-Q

(12)(slv176) 05/03/2006 ::  satsangamu

https://youtu.be/ormEwWJPKs8                                          

(11) (slv175) 26/02/2006 :: satsangamu

https://youtu.be/4fAnoZHh17c

(10) (slv174) 12/02/2006 :: satsangamu   

https://youtu.be/jYRB6o7USv8

(09) (slv173) 22-01-2006 - satsangamu

https://youtu.be/v4KdLWayUf0

(08) (slv172) 15-01-2006 - satsangamu

https://youtu.be/lJT03C5YcTs

(07) (slv171) 01-01-2006 :: Satsangamu

https://youtu.be/8rfEsal4E5U

(06) (slv170) 25/12/2005 :: Satsangamu

https://youtu.be/4b0HvCT_8iw

(05) (slv169) 11/12/2008 - Satsangamu

https://youtu.be/R3QR-KHwnfs

(04) (skv168) 04/12/2005 :: SATSANGAMU

https://youtu.be/zGYu69LlYQQ

(03) (slv167) 29/10/2006 .. SATSANGAMU

https://youtu.be/MvPpmllTLc4

(02) (slv166) 23/10/2005 . Satsangamu - 

https://youtu.be/KRJzi6e7lRw

(01)(slv-165) 16/10/2005 . Satsangamu  

https://youtu.be/_HI_6DipAZo

17, జులై 2022, ఆదివారం

(16) (slv180) 02/04/2006...Satsangamu by pujya Sri Mannava Satyam garu

ఓం సాయి మాస్టర్ :

పూజ్య శ్రీ మన్నవ సత్యం గారిచే 02/04/2006 తేదీ  సత్సంగము..

(16) (slv180) 02/04/2006...Satsangamu

https://youtu.be/UMRxwZIXLSA  

(15) (slv179) 26/ 03/2006 ...satsangamu ..

https://youtu.be/OCwWH9p02CQ

(14) (slv178) 19/03/2006:: satsangamu

https://youtu.be/p2LXrfNgCHU

(13) (slv177) 12/03/2006:: satsangamu

https://youtu.be/Sbrb8EKVk-Q

(12)(slv176) 05/03/2006 ::  satsangamu

https://youtu.be/ormEwWJPKs8                                          

(11) (slv175) 26/02/2006 :: satsangamu

https://youtu.be/4fAnoZHh17c

(10) (slv174) 12/02/2006 :: satsangamu   

https://youtu.be/jYRB6o7USv8

(09) (slv173) 22-01-2006 - satsangamu

https://youtu.be/v4KdLWayUf0

(08) (slv172) 15-01-2006 - satsangamu

https://youtu.be/lJT03C5YcTs

(07) (slv171) 01-01-2006 :: Satsangamu

https://youtu.be/8rfEsal4E5U

(06) (slv170) 25/12/2005 :: Satsangamu

https://youtu.be/4b0HvCT_8iw

(05) (slv169) 11/12/2008 - Satsangamu

https://youtu.be/R3QR-KHwnfs

(04) (skv168) 04/12/2005 :: SATSANGAMU

https://youtu.be/zGYu69LlYQQ

(03) (slv167) 29/10/2006 .. SATSANGAMU

https://youtu.be/MvPpmllTLc4

(02) (slv166) 23/10/2005 . Satsangamu -  

https://youtu.be/KRJzi6e7lRw

(01)(slv-165) 16/10/2005 . Satsangamu  

https://youtu.be/_HI_6DipAZo

10, జులై 2022, ఆదివారం

(slv179)(15) 26/03/2006 ...Satsangamu by sri mannava satyam

(14) (slv178) 19/03/2006:: satsangamu by mannava satyam

https://youtu.be/p2LXrfNgCHU

(13) (slv177) 12/03/2006:: satsangamu by mannava satyam

https://youtu.be/Sbrb8EKVk-Q

(12)(slv176) 05/03/2006 ::  satsangamu by pujya sri mannava satyam garu

https://youtu.be/ormEwWJPKs8

 (11) (slv175) 26/02/2006 :: satsangamu by mannava satyam

https://youtu.be/4fAnoZHh17c

(10) (slv174) 12/02/2006 ::  satsabgangamu by pujya Sri mannava satym garu

https://youtu.be/jYRB6o7USv8

(09) (slv173) 22-01-2006 - satsangamu by pujya sri mannava satayam garu

https://youtu.be/v4KdLWayUf0

(08) (slv172) 15-01-2006 - satsangamu by pujya sri mannava satayam garu

https://youtu.be/lJT03C5YcTs

(07) (slv171) 01-01-2006 :: Satsangamu :  by : mannava satyam

https://youtu.be/8rfEsal4E5U

(06) (slv170) 25/12/2005 :: Satsangamu by mannava satyam

https://youtu.be/4b0HvCT_8iw

(05) (slv169) 11/12/2008 - Satsangamu -  by Mannava Satyam

https://youtu.be/R3QR-KHwnfs

(04) (skv168) SATSANGAMU - 04/12/2005 :: by mannava satyam

https://youtu.be/zGYu69LlYQQ

(03) (slv167) SATSANGAMU :: 29/10/2005 :: by : mannava satyam

https://youtu.be/MvPpmllTLc4

(02) (slv166) Satsangamu -  23-10-2005 :: by Sri Mannava Satyam

https://youtu.be/KRJzi6e7lRw

(01)(slv-165) Satsangamu - 16/10/2005 - by mannava satyam

https://youtu.be/_HI_6DipAZo

పూజ్య శ్రీ మన్నవ సత్యం గారిచే 12/02/2006 ::

https://youtu.be/jYRB6o7USv8

చీరాల పాపరాజుతోట సాయి మందిరములో చేసిన సత్సంగము

3, జులై 2022, ఆదివారం

(14) (slv178) 19/03/2006:: satsangamu by mannava satyam

ఫిబ్రవరి  7 వ  తేదీ నుండి ఏప్రిల్ 15 వ తేదీ వరకు పూజ్య సాయి మాస్టర్ భక్తులకు  ఎంతో ముఖ్యమైన రోజులు.

From : mannava satyam. Om sai master.  

ఫిబ్రవరి  7 వతేదీ .(07-02-1973) మాస్టర్ గారికి కలలో ‘pen is a mighty investment’ అని వ్రాసి ఉన్న కాగితము చూపి శ్రీ సాయి లీలామృతము రచనకు శ్రీ సాయి సమ్మతి తెలిపారు. ఫిబ్రవరి  8 వతేదీ పూజ్య మాస్టర్ గారు శిరిడీ లో మొదటిసారి అడుగుపెట్టినరోజు. ఫిబ్రవరి : 9  పూజ్య మాస్టర్ గారికి సాయి సమాధి మందిరములో బ్రహ్మనుభూతి కలిగిన రోజు. మార్చ్ 6 తేదీ పూజ్య మాస్టర్ గారి వివాహ మహోత్సవము. మార్చ్ 30, (30-03-1978) శ్రీ శైలము నుండి పూర్ణానంద స్వామి విద్యానగర్ సాయి మందిరానికి 23-04-1978 అని నిర్ణయిస్తు  , “శ్రీ సాయి ని ప్రతి శ్వాస లోనూ తలపులోను  నింపుకుని ఉన్న మాస్టర్ గారి  సాయి మందిరం నిర్మించాలనే  సంకల్పము విశ్వ శక్తినంతా ప్రేరేపిస్తుందని,  నిర్మాణము శుభప్రదముగా జరుగుతుందని చెప్పిన రోజు.  ఏప్రిల్ 9 న తాను చెప్పాల్సినదంతా చెపుతున్నాను అని దివ్య సందేశము ఇచ్చిన రోజు. ఏప్రిల్ 10 బనగానపల్లిలో మాకు ఆ సందేశసారము వ్రాసి ఇచ్చిన రోజు. ఏప్రిల్ 12 న పూజ్య మాస్టర్ గారు  మహాసమాధి చెందిన రోజు. ఏప్రిల్ 13 న విద్యానగర్ తపోవనములో మాస్టర్ గారి విద్యార్ధి కి సాయి భౌతికముగా దర్శనము ఇచ్చి ఉత్తరాభిముఖముగా కూర్చున్న రోజు.  ఏప్రిల్ 14 ...మా అక్క దివ్యజనని ని తీసుకుని మాస్టర్ గారు శిరిడీ ప్రయాణమైన రోజు. ఏప్రిల్ 15 మాస్టర్ దంపతులు శిరిడీ లో మొదటి సారి అడుగుపెట్టిన రోజు.****

ఫిబ్రవరి 7  తేదీ నుండి ఏప్రిల్ 15  తేదీ వరకు సాయి మాస్టర్ దీక్షలు...

ఏప్రిల్ 8 వ తేదీ నుండి ఏప్రిల్ 15  తేదీ వరకు సాయి మాస్టర్ భక్తుల ప్రత్యేక సత్సంగ సమావేశములు...

(13) (slv177) 12/03/2006:: satsangamu by mannava satyam

https://youtu.be/Sbrb8EKVk-Q

(12)(slv176) 05/03/2006 ::  satsangamu by pujya sri mannava satyam garu

https://youtu.be/ormEwWJPKs8

 (11) (slv175) 26/02/2006 :: satsangamu by mannava satyam

https://youtu.be/4fAnoZHh17c

(10) (slv174) 12/02/2006 ::  satsabgangamu by pujya Sri mannava satym garu

https://youtu.be/jYRB6o7USv8

(09) (slv173) 22-01-2006 - satsangamu by pujya sri mannava satayam garu

https://youtu.be/v4KdLWayUf0

(08) (slv172) 15-01-2006 - satsangamu by pujya sri mannava satayam garu

https://youtu.be/lJT03C5YcTs

(07) (slv171) 01-01-2006 :: Satsangamu :  by : mannava satyam

https://youtu.be/8rfEsal4E5U

(06) (slv170) 25/12/2005 :: Satsangamu by mannava satyam

https://youtu.be/4b0HvCT_8iw

(05) (slv169) 11/12/2008 - Satsangamu -  by Mannava Satyam

https://youtu.be/R3QR-KHwnfs

(04) (skv168) SATSANGAMU - 04/12/2005 :: by mannava satyam

https://youtu.be/zGYu69LlYQQ

(03) (slv167) SATSANGAMU :: 29/10/2005 :: by : mannava satyam

https://youtu.be/MvPpmllTLc4

(02) (slv166) Satsangamu -  23-10-2005 :: by Sri Mannava Satyam

https://youtu.be/KRJzi6e7lRw

(01)(slv-165) Satsangamu - 16/10/2005 - by mannava satyam

https://youtu.be/_HI_6DipAZo

పూజ్య శ్రీ మన్నవ సత్యం గారిచే 12/02/2006 ::

https://youtu.be/jYRB6o7USv8

చీరాల పాపరాజుతోట సాయి మందిరములో చేసిన సత్సంగము

 

 

19, జూన్ 2022, ఆదివారం

(12)(slv176) 05/03/2006 :: satsangamu by pujya sri mannava satyam garu

(11) (slv175)) 26/02/2006 :: satsangamu by mannava satyam

https://youtu.be/4fAnoZHh17c

(10) (slv174) 12/02/2006 ::  satsabgangamu by pujya Sri mannava satym garu

https://youtu.be/jYRB6o7USv8

(09) (slv173) 22-01-2006 - satsangamu by pujya sri mannava satayam garu

https://youtu.be/v4KdLWayUf0

(08) (slv172) 15-01-2006 - satsangamu by pujya sri mannava satayam garu

https://youtu.be/lJT03C5YcTs

(07) (slv171) 01-01-2006 :: Satsangamu :  by : mannava satyam

https://youtu.be/8rfEsal4E5U

(06) (slv170) 25/12/2005 :: Satsangamu by mannava satyam

https://youtu.be/4b0HvCT_8iw

(05) (slv169) 11/12/2008 - Satsangamu -  by Mannava Satyam

https://youtu.be/R3QR-KHwnfs

(04) (skv168) SATSANGAMU - 04/12/2005 :: by mannava satyam

https://youtu.be/zGYu69LlYQQ

(03) (slv167) SATSANGAMU :: 29/10/2005 :: by : mannava satyam

https://youtu.be/MvPpmllTLc4

(02) (slv166) Satsangamu -  23-10-2005 :: by Sri Mannava Satyam

https://youtu.be/KRJzi6e7lRw

(01)(slv-165) Satsangamu - 16/10/2005 - by mannava satyam

https://youtu.be/_HI_6DipAZo

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి