28, నవంబర్ 2019, గురువారం

దత్త జయంతి పండుగ వచ్చే ఈ మాసము ..మార్గశిర మాసము..

సాయి మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నాను..
From: Mannava satyam, 28-11-2019-Thurs day
Margasira maasamu, shukla pakshamu, vidiya thidhi 
------------------------------------------
సాయి సూక్తి  - 1
----------------
దత్త జయంతి పండుగ వచ్చే ఈ మాసము ..మార్గశిర మాసము..
వీడియొ 


 ఈ రోజు రెండవ  రోజు.....ఈ రోజు సాయి మాస్టర్ గార్లను పూజించి సాయినాధ దత్త పాదుకా నామములు నిరంతర స్మరణ చేసి .అభిషేకము హోమము కూడా చేసి .మనలను అందరినీ అనుగ్రహించమని దత్త మూర్తులను ప్రార్ధించాను...
-----------------------
 ప్రముఖ దత్త మందిర్ శ్రీ క్షేత్ర  మహుర్ఘడ్ 
Sree Khetra Mahurghad Datta Mandir 

Sri Kshetra Mahur is located in the Kinvat taluka of Nanded district in Maharashtra. Located here are the Temples of Mata Anasuya, Bhagvan Dattatreya and Mata Renuka Devi.

--------------------------------------
I pray to Sai Master to Bless us all..మానవాళి సందేహం పటాపంచల్ mannava satyam sailokam

సాయి మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నాను..
Om Sai Master
  27/11/2019 
 from Mannava Satyam 
------------------------------------------

మానవాళి సందేహం పటాపంచల్

----------------
దత్త జయంతి పండుగ వచ్చే ఈ మాసము ..మార్గశిర మాసము..
ఈ రోజు మొదటి రోజు.....ఈ రోజు సాయి మాస్టర్ గార్లను పూజించి సాయినాధ దత్త పాదుకా నామములు నిరంతర స్మరణ చేసి ..మనలను అందరినీ అనుగ్రహించమని దత్త మూర్తులను ప్రార్ధించాను...
-----------------------I pray to Sai Master to Bless us all..
------------------------------------------------------------


అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి