28, నవంబర్ 2019, గురువారం

దత్త జయంతి పండుగ వచ్చే ఈ మాసము ..మార్గశిర మాసము..

సాయి మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నాను..
From: Mannava satyam, 28-11-2019-Thurs day
Margasira maasamu, shukla pakshamu, vidiya thidhi 
------------------------------------------
సాయి సూక్తి  - 1
----------------
దత్త జయంతి పండుగ వచ్చే ఈ మాసము ..మార్గశిర మాసము..
వీడియొ 


 ఈ రోజు రెండవ  రోజు.....ఈ రోజు సాయి మాస్టర్ గార్లను పూజించి సాయినాధ దత్త పాదుకా నామములు నిరంతర స్మరణ చేసి .అభిషేకము హోమము కూడా చేసి .మనలను అందరినీ అనుగ్రహించమని దత్త మూర్తులను ప్రార్ధించాను...
-----------------------
 ప్రముఖ దత్త మందిర్ శ్రీ క్షేత్ర  మహుర్ఘడ్ 
Sree Khetra Mahurghad Datta Mandir 

Sri Kshetra Mahur is located in the Kinvat taluka of Nanded district in Maharashtra. Located here are the Temples of Mata Anasuya, Bhagvan Dattatreya and Mata Renuka Devi.

--------------------------------------
I pray to Sai Master to Bless us all..మానవాళి సందేహం పటాపంచల్ mannava satyam sailokam

సాయి మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నాను..
Om Sai Master
  27/11/2019 
 from Mannava Satyam 
------------------------------------------

మానవాళి సందేహం పటాపంచల్

----------------
దత్త జయంతి పండుగ వచ్చే ఈ మాసము ..మార్గశిర మాసము..
ఈ రోజు మొదటి రోజు.....ఈ రోజు సాయి మాస్టర్ గార్లను పూజించి సాయినాధ దత్త పాదుకా నామములు నిరంతర స్మరణ చేసి ..మనలను అందరినీ అనుగ్రహించమని దత్త మూర్తులను ప్రార్ధించాను...
-----------------------I pray to Sai Master to Bless us all..
------------------------------------------------------------


18, జనవరి 2019, శుక్రవారం

TODAY's PRAYERS
Sai Sukti- eng- 1
https://youtu.be/XkuD1LuAyC8
సాయి సూక్తి 4
https://youtu.be/D3NtN48BMwc
నమస్కార నామము - 7
https://youtu.be/3YzMbq81f24
సత్సంగము : 1
https://youtu.be/U6O-X_-zgKw
Satsangamu-1 : Nirmala Hrudayulu  
https://youtu.be/U6O-X_-zgKw
Puja -1 : Sarvanga Puja to Baba
https://youtu.be/fpLTsW465vU
Puja - 2 : Guru geeta guru 
https://youtu.be/reYedx97-4k
Puja -3 : Shodasa Upavhaara Puja 
https://youtu.be/JVyxhtmEb1I
Song -1 : Happy New Year 
https://youtu.be/VaJyT8_NPBk
Satsangamu-1 : Nirmala Hrudayulu  
https://youtu.be/U6O-X_-zgKw
Puja-4  : Ekadasa Naamavali 
https://youtu.be/oGbEBQ8-q8A
Sai Sukti -1 
https://youtu.be/HFSBvhqNPvY
Namaskaara Naamamu - 1 
https://youtu.be/JR4WEj3QjgQ
Sai Sukti -2  
https://youtu.be/lbGP-hdNpCM
Namaskaara Naamamu - 2 
https://youtu.be/AM1f3y3mHH8
Sai Master Uvacha - 1  
https://youtu.be/PgEBjQlSkl4

Namaskaara Naamamu - 3  


GEMS from Divine Books-1  


Namaskaara Naamamu ­- 4  
Sai Sukti - 3 
https://youtu.be/BWTTAvXM5xg
Namaskaara Naamamu : 5  11, జనవరి 2019, శుక్రవారం

If we can perform this short ekadasanamavali puja 108 times we may get great blessing from Baba and Master...pl.try to do it..

సాయి మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నాను.

If we can perform this short ekadasanamavali puja 108 times we may get great blessing from Baba and Master...pl.try to do it..4, జనవరి 2019, శుక్రవారం

2, జనవరి 2019, బుధవారం

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి