11, డిసెంబర్ 2018, మంగళవారం

మన్నవ సత్యం నుండి ఈ రోజు సందేశము 11/12/2018

ఓం సాయి మాస్టర్ 

మన్నవ సత్యం నుండి ఈ రోజు సందేశము 11/12/2018
PL. ALSO SEE


మన్నవ సత్యం నుండి : ఓం సాయి మాస్టర్....సాయి మాస్టర్ గార్లు మనలను అందరిని అనుగ్రహించాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను....కార్తీక మాసము అంతా విశేషముగా సాయి మాస్టర్ గార్లను దీపముల వెలుగు లో పూజించి మనలను అందరిని అనుగ్రహించమని మనజీవితాలలో సంతోషపు వెలుగులు నింపమని ప్రార్ధించాను....
ఈ మాసము మార్గశిర మాసము కూడా దత్త స్వామి జన్మించిన మాసము అవటం వలన చాలా పవిత్రమైనది మనకు ఎంతో ముఖ్యమైనది....దత్త జయంతి 22 వ తేదీ...అప్పటివరకు దత్తావతార చరిత్రలు పారాయణ చేసుకుంటూ దత్తజయన్తి రోజు విశేష పూజ చేసుకోవాలి....
నేను రచించిన సాయి బాబా పూజ పుస్తకము లో వ్రాసిన 125 నామములు నుండి కొన్ని నామములు ఇంతకుముందు తెలిపాను....ఇప్పుడు మరికొన్ని.....ఇకనుంచి ప్రతిరోజు ఇవ్వగలను....
ఈ నామములు కు ముందు 'ఓం ' అనీ చివరన 'సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు...
(1)సత్ చిత్ ఆనంద మూర్తి...
(2) పరంబ్రహ మూర్తి..
(3) ఆఆద్యంత రహిత...
(4) ఆది కారణ..
(5) సర్వ కారణ..
(6) బ్రహ్మ దేవా...
(7)మహా తపస్వీ...
(8) సృష్టి. కర్తా...
(9) మహా విష్ణు..
(10) స్థితికరా..
(11) మహేశ్వర..
(12) లయకరా...
(13) పంచభూత స్వరూపా...
(14) మాతృ స్వరూప...
(15) పితృ స్వరూప..
(16) గురు స్వరూప..
(17) ఆదిగురువు...
(18) దత్తాత్రేయ...
(19) శిరిడి నివాస...
(20) అవధూత..
(21) స్ఫురద్రుప......
మిగతావి రేపటి సందేశము లో....

mannava satyam facebook veedio

om sai master


MANNAVA SATYAM FACE BOOK VEDIOPl. see the Vedio..


11-12-2018...Today's message - ఈ రోజు సందేశం ...

OM SAI MASTER
...From : Mannava Satyam : Om Sai Master..I Pray To Sai Master To Bless Us all...During Kaartika Maasa I performed many special pujas and prayers litting many lamps before Sai and Master asking Baba to Bless us all...and also visited some Holy places....
As I told you before I wrote Sai Baba Puja Book with 125 namaskaara naamamulu ..and I gave some naamamulu from it...
This is the Holy Month Of Margasira Datta Prabhu gave birth in this Month..Dattajayanti December 22, most impartent to Sai and Master devotees..We will perform visesha puja onDatta Jayanti day....and daily with devotional reading of parayana grandha of great Dattaavataaraas...
These are some namaskaara naamamulu..and i will continue it daily....
we have to add OM in the begining and SAI BABA  NAMASKAARAMULU NAMASKAARAMULU SHREE DATTA SHREE PAADUKAAM SHARANAM PRAPADYE SUPREETO SUPRASANNO VARADO BHAVATU...At the end...
(1) satchidaananda murthy..
(2) parambrahma murthy 
(3) aadyanta rahita...
(4) aadikaarana...
(5) sarvakaarana..
(6) brahmadevaa..
(7) mahaa tapaswee...
(8) srustikarta..
(9) mahaavishnu...
(10) stitikaraa 
(11) maheswara..
(12)..layakaraa..
(13) panchabhuta swarupa..
(14) maatru swarupa..
(15) pitru swarupa..
(16) guru swarupa..
(17) aadi guruvu...
(18) dataatreya..
(19) shirdi nivaaasa...
SAI BABA NAMASKAARAMULU NAMASKAARAMULU..SHREE DATTA SHREE PAADUKAAM SHARANAM PRAPADYE SUPREETO SUPRASANNO VARADO BHAVATU...

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి