9, ఏప్రిల్ 2018, సోమవారం

SHANTI DWEEPAM SHIRDI (TELUGU) BY MANNAVA SATYAM

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు. ---మన్నవ సత్యం.


SHIRDI SAI BABA MAHARAJ SATABDI YEAR-190th day

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు. ---మన్నవ సత్యం


SHIRDI SAI BABA SATABDI YEAR-169 TH DAY..

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు. ---మన్నవ సత్యం.

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి