1, జనవరి 2015, గురువారం

2015 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు . sailokam

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు
 సద్గురు భరద్వాజ మాస్టర్ గారికి నమస్కారములు 

2015 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు . 
కొత్త సంవత్సరములో బాబా మనలను 
సకల శుభాలను ప్రసాదించి అనుగ్రహించు గాక 
అని ప్రార్ధన 


.                                                                                                                        ---మన్నవ సత్యం.

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి