16, జులై 2014, బుధవారం

శిరిడి లో అడుగు పెట్టాక జాగరూకతతో ప్రతిక్షణమూ - saukijan tekugu - mannava satyam

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు.
 శిరిడి సాయి ని సేవిడ్డాము 

శిరిడి లో అడుగు పెట్టాక జాగరూకతతో  ప్రతిక్షణమూ ఎంతో విలువైనదిగా, ప్రతి అడుగూ ఎంతో శ్రద్ధ గా, ప్రతి మాటా ఎంతో భక్తిగా, ప్రతి చూపు ఎంతో ప్రేమగా, ప్రతిచర్య ఎంతో ఓర్పుగా దక్షతతో సాయి పై విశ్వాసం తో నింపుకోవాలి

                                                                                                       ---మన్నవ సత్యం.

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి