13, జులై 2014, ఆదివారం

శిరిడి సాయిని సేవిద్దాము - sailokam telugu - mannava satyam

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు

శిరిడి సాయిని సేవిద్దాము 
 

 మనము గుర్తించినా గుర్తించక పోయినా శిరిడి లొ అడుగు పెట్టగలగటము  గొప్ప సాయి కృప!
                                                                                                                            . ---మన్నవ సత్యం.

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి