15, ఫిబ్రవరి 2014, శనివారం

మన అన్వేషణ ఫలితమే బాబా. -- sailokam

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా మహారాజ్ వారికి నమస్కారములు. 

శాంతి ద్వీపం శిరిడి - 3


                                    ----మన్నవ సత్యం
అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి