18, ఫిబ్రవరి 2014, మంగళవారం

santi dweepam shirdi - om sai master

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు.

శాంతి ద్వీపం శిరిడి  - 4
                                                                        ---మన్నవ సత్యం.

15, ఫిబ్రవరి 2014, శనివారం

మన అన్వేషణ ఫలితమే బాబా. -- sailokam

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా మహారాజ్ వారికి నమస్కారములు. 

శాంతి ద్వీపం శిరిడి - 3


                                    ----మన్నవ సత్యం
6, ఫిబ్రవరి 2014, గురువారం

శాంతి ద్వీపం శిరిడి - -1

సాక్షాత్ పరమాత్మ షిర్డీ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు 

గురువారము ,  6 / 02 / 2014  ఉదయం 12.58  IST
* * *

శాంతి ద్వీపం శిరిడి  - 1                                                            -----మన్నవ సత్యం అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి