31, ఆగస్టు 2012, శుక్రవారం

SATSANGAMU

om sai master
సాయి లోకం  పుస్తకాలు ఏవైనా 
ఒక్క పుస్తకము మాత్రము ఉచిత బహుమతిగా హృదయ పూర్వకముగా  
మీకు పంప గలను .

sailokam pocket book available in english, hindi, kannada also

gmsgodman@gmail.com


SAKSHATH PARAMATMA SHRI SAI BABA MAHARAAJ KI JAI
SADGURU SHRI BHARADWAJA MAHARAJ KI JAI

మన్నవ సత్యం 

[mannava satyam  -  file photo]

----------------------------------------------------------------------------------
చీరాల, పాపరజుతోట, సాయి బాబా మందిరము లో 
మన్నవ సత్యం చేసిన
సత్సంగము   

AUDIO  LINK

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------
NEETITO DEEPAALU

http://dl.dropbox.com/u/100275130/New%20folder/03%20Neetito%20Deepalu.mp3

 మరి కొన్ని సత్సంగములు (adio link} కోసము ఆడియో పేజీ చూడండి .


SAI MASTER BLESS US ALL

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి