21, నవంబర్ 2011, సోమవారం

సాయి లోకం లోకి ఆహ్వానము !

ఓం సాయి మాస్టర్ !

సందర్సకులారా ! ప్రేమ పూర్వక నమస్కారములు !
మనలనందరినీ అనుగ్రహించామనీ సుఖ సంతోషాలతో మనమందరమూ ఉండేటట్లు ఆశీర్వదించమని 
బాబా ను ప్రార్ధించాను. 


సాయి ఇలా చెప్పారు 

" నా  నుంచి  నా  వాడిని  దూరమేనాటికీ  కానివ్వను ! "  
*
ఇంతకంటే అనుగ్రహం ఇంకేం కావాలి ! 
చెప్పండి.


దర్శకులకు ప్రణామములతో 
మన్నవ సత్యం 

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి