28, జులై 2011, గురువారం

సాయిలోకం లోకి స్వాగతం

సాయిలోకం లోకి స్వాగతం

ఓం సాయి మాస్టర్ !
పరమాత్మా షిర్డీ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు.


సాయి బాబా ఉవాచ :

ఈ సంసారము లోని  సంతోషము విచారము సత్యమైనవి కావు. జనన మరణ చక్రంలో పరిభ్రమించటమే దుఃఖము .
దానినుండి విముక్తి పొందడమే నిజమైన ఆనందము . 

          pocket book
gmsgodman@gmail.com

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి