9, జూన్ 2011, గురువారం

ఓం సాయి మాస్టర్ !

సాక్షాత్ పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి సస్తంగా నమస్కారములు !


ప్రార్ధన

ఓం మాత్రుస్వరూప  సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు !
శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు !

(ఈ నామాన్ని ఇప్పుడే పంతొమ్మిది సార్లు చదవండి)


సాయి సూక్తి 

" నా వాడిని నా నుంచి దూరమెనాటికీ  కానివ్వను "
అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి