1, జనవరి 2011, శనివారం

welcome to www.sailokam.com (english)

ఓం 
పరమాత్మ శిరది సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు 


2011
నూతన  సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 

శ్రీ సాయి బాబా వారు 
సదా మనలను సుఖ శాంతి ఆనందాల తో  దీవించాలని 
ప్రార్ధిస్తూ  అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి