27, డిసెంబర్ 2010, సోమవారం

EEROJU SAILOKAM - 27 / 12 /2010


పరమాత్మ శిరది సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు. 

సాయి నామము 
మహా విష్ణు సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు, శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీ తో సుప్రసన్నో వరదో భవతు !
( ఈ నామమును పంతొమ్మిది సార్లకు తక్కువ లేకుండా పలకండి )

సాయి సూక్తి 
ఈ సద్బ్రాహ్మనుడు లక్షలాది జనాన్ని శుబ్ర మార్గాన నడిపిస్తాడు .

శాంతి ద్వీపం శి రి డి 

క్రిందటి పోస్ట్ తర్వాత ...
Add caption


....మిగత తర్వాత పోస్ట్ లో .....అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి