17, డిసెంబర్ 2010, శుక్రవారం

EEROJU SAILOKAM - 17 / 12 /2010 antaa mana kharma kaadu anta mana chetulalone undi

ఓం సాయి 
పరమాత్మ షిరిడి సాయిబాబా వారి కి నమస్కారములు !

సాయి నామము 

ఓం సృష్టి కర్త సాయి బాబా  నమస్కారములు నమస్కారములు 
శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు !


సాయి సూక్తి 

"  ఎవరైతే  నన్నే ధ్యానించి   నా నామాన్నే స్మరించి నా లీలలు గానం చేసి నేను గ మారి పోతారో వారి కర్మ నశిస్తుంది.  " 


మాస్టర్ గారి మంచి మాట 

"  మహాత్ముల  చరిత్ర పారాయణ  మహాత్ముల సన్నిధితో సమానము  "===============================================================
శాంతి ద్వీపం శి రి డి 


=====================================================================

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి