5, డిసెంబర్ 2010, ఆదివారం

EEROJU SAILOKAM - 04 / 12 /2010

ఓం 
పరమాత్మ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు ! 


సాయి  సూక్తి 

"నువ్వు ని చ్చలంగా  కూర్చో !  అవ సరమైన దంతా నేను  చేస్తాను !
నిన్ను చివరికంట గమ్యము చేరుస్తాను ! "

సాయి నామము 

సర్వ కారణ సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు 
శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం  శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు !
(ఈ నామము పంతొమ్మిది సార్లు పలకండి )శాంతి ద్వీపం శి రి డి
(2)  

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి