2, డిసెంబర్ 2010, గురువారం

EEROJU SAILOKAM - 01 / 12 /2010

ఓం 
పరమాత్మ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు !

సాయి నామము 

ఓం ఆది కారణ సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు 
శ్రీ దత్త శ్రీ పాడుకం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు !

( ఈ నామము 19 సార్లు మననము చేయండి ) 


శాంతి ద్వీపం శిరిడి
అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి