28, నవంబర్ 2010, ఆదివారం

EEROJU SAILOKAM - 28 /11 /2010

ఓం 
పరమాత్మ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు ! 
 సాయి నామము 

ఓం ఆద్యంత రహిత సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు 
శ్రీ దత్త శ్రీ  పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు ! 
(ఈ నామము ఇప్పుడే  19 సార్లు చదవండి )


ఓం సాయి మాస్టర్ మరియు 
నీలి పుస్తకము మహిమలు చదవండి 


అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి