27, నవంబర్ 2010, శనివారం

EEROJU SAILOKAM - 26/11/2010

ఓం 
పరమాత్మ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు 
 సాయి నామము 
పరబ్రహ్మ మూర్తి సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు. 
ఈ నామము నూట ఇరవయ్ ఇదు సార్లు ఇప్పుడే స్మరించండి 

సాయి గురించి సాయి మాస్టర్ 

అలౌకికమైన సాయి నిస్త , కఠిన నియమాల తో సాగిన సాయి జీవితమూ అనుసరనీయము మాత్రమె కాదు - నిత్యనుస్మరనీయము  కూడా. సాయి కోపము సాయి కరుణ రెండు కూడా ఫలితము దృష్ట్యా చుస్తే , భక్తుల బాగు పట్ల సాయి చూపే స్రర్ధకు నిదర్శనాలు మాత్రమే.  

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి