9, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

SAILOKAM - 09-11-2010 mangalavaramu

ఓం 
పరమాత్మ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు.

సాయి నామము 
ఓం అచింత్య మహిమ్నే నమః 

సాయి సూక్తి 
" రుణాను బంధముచే మనము ఇప్పుడు ఇలా కలిసాము .  ఒకరి పట్ల ఒక రము  ప్రేమ వహించి అన్యో న్యము గాను , సుఖము గాను , సంతోషము గాను  ఉందాము. "

గురు భరద్వాజ బోధ 
" నిజమైన గురువు  ఎన్నడు నన్ను పూజించు అనడు.  పూర్ణ జ్ఞానియే నిజమైన గురువు. వారి ద్రుష్టి లో అందరు పరమాత్మ రూపాలే. "

నామాట 
 కార్తీక మాసము అంతా ఎంతో భక్తి తో బాబా ను సేవించు కుందాము.

సాయి ని స్మరిస్తూ 

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి