3, నవంబర్ 2010, బుధవారం

SAILOKAM - Nov./03/2010 wensday

ఓం సాయి 
పరమాత్మ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు. 

సాయి నామము 
ఓం  అగ్ర గణ్య  సాయి నాధాయ నమః ! 

సాయి సూక్తి ! 
" నేను ఎప్పుడూ   నీ పక్కనే లేనా ! అన్నీ మొదట  నాకు పెట్టె తింటున్నావా ? చెప్పు ! "


అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి